Податкове право

Юристи Компанії мають широкий досвід консультування та представництва у відносинах з органами податкової служби. На тлі глибоких змін, які зазнає податкове законодавство України, акцент робиться на попередженні конфліктів з податковими органами. Функція попередження спорів реалізується за рахунок глибокого знання правозастосовчої практики, а також великої кількості судових справ за участю податкових органів, що були супроводжені фахівцями Компанії.

Практика Компанії у сфері податкового права включає наступні напрямки:

  • спори з податковими органами;
  • супровід податкових перевірок;
  • податкове планування.

Для іноземних клієнтів Компанія надає таку послугу як планування майбутньої економічної діяльності в Україні. Такий аналіз, серед іншого, включає в себе підготовку висновків з розрахунком податків і зборів (що застосовуються до того чи іншого виду та форми діяльності), з якими клієнти можуть зіткнутися в процесі своєї роботи в Україні.

Юристи нашої Компанії пропонують клієнтам консультації з питань уникнення подвійного оподаткування під час реалізації міжнародних договорів.