Інтелектуальна власність

Досвід консультування з питань інтелектуальної власності включає широкий спектр питань: від реєстрації винаходів, корисних моделей, промислових зразків і торгових марок до розробки механізмів захисту об'єктів промислової власності, авторського та суміжних прав.

Фахівці Компанії допомагають клієнтам вибрати оптимальний спосіб захисту їх прав, а в разі необхідності - представляти інтереси правовласників в досудових процедурах і судових розглядах з метою реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У сфері діяльності Компанії:

  • реєстрація та захист об'єктів промислової власності (торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки ), об'єктів авторського і суміжних прав;
  • досудові та судові процедури врегулювання спірних питань;
  • розробка, узгодження та супровід авторських, ліцензійних та інших договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, договорів комерційної комісії (франчайзингу).

Для забезпечення комплексного захисту прав своїх клієнтів Компанія тісно співпрацює з Державною службою інтелектуальної власності України та кваліфікованими патентними повіреними.