Фінансове і банківське право

Український банківський і фінансовий сектори переживають часи швидкої консолідації, модернізації та зростання. Компанія допомагає своїм клієнтам зрозуміти дію складної української нормативно-правової бази у цій сфері та забезпечити дотримання законодавства.

Банківське право

Фахівці Компанії в процесі роботи представляють інтереси великих українських і зарубіжних банківських і фінансових установ з питань їх діяльності в Україні, взаємовідносин з клієнтами та органами влади.

Крім того, ми також представляємо інтереси корпоративних і приватних клієнтів з питань взаємодії з банками та іншими фінансовими установами.

Наші послуги включають:

 • Надання консультацій та супровід питань кредитування резидентів нерезидентами;
 • Підготовка кредитних договорів та супровід їх укладення;
 • Аналіз укладених кредитних договорів та надання відповідних рекомендацій;
 • Правова допомога у правовідносинах пов'язаних з банківськими вкладами (відкриття та закриття банківського рахунку, правовий аналіз банківських договорів, спори пов'язані з виплатою відсотків);
 • Вирішення спорів (в тому числі, в судовому порядку), пов'язаних з банківським, валютним та іншим фінансовим законодавством.

Юристи Компанії також надають консультації з питань режиму роботи з іноземною валютою фізичних і юридичних осіб.

Цінні папери

Юристи Міжнародної правничої компанії пропонують послуги з широкого спектру юридичних питань, які можуть виникати в процесі емісії, передачі та купівлі-продажу всіх видів цінних паперів: від фінансово-правової перевірки емітентів до фінального оформлення відповідних документів.

Діяльність Компанії передбачає договірне забезпечення, а також створення і підготовку правових схем для проведення операцій з цінними паперами:

 • Консультації щодо придбання українських цінних паперів (форми контрактів, ризики, оподаткування, реєстрація прав власності, контроль );
 • Роз'яснення прав власників акцій згідно з чинним законодавством;
 • Схеми співпраці з нерезидентами;
 • Арбітражні процедури;
 • Консультації щодо обмежень на ведення діяльності у сфері цінних паперів згідно з чинним законодавством України;
 • Реєстрація українських та зарубіжних акціонерних товариств (зокрема, в Литві, Люксембурзі, Великобританії) і укладення договорів між акціонерами;
 • Забезпечення клієнтів оперативною інформацією про будь-які зміни в законодавстві про цінні папери та фондовий ринок;
 • Юридичний супровід угод, пов'язаних з розподілом і перерозподілом капіталу АТ.